Montážní tipy pro žhavicí svíčky

Před montáží nové žhavicí svíčky je nutné nejprve vyčistit závit. Potom se žhavicí svíčka zašroubuj rukou, až se těsnicí sedlo dotkne hlavy válců. Potom ji lze utáhnout správným utahovacím momentem. Pozor:Pokud se utáhnou špatným utahovacím momentem, může dojít k poškození žhavicí svíčky!

Mimořádně opatrně je nutné postupovat při montáži keramických žhavicích svíček, protože neodborná manipulace může vést k poškozené keramické vrstvy.

Příbuzná témata

Odstranění sazí pomocí výstružníku: Vznětové motory mají sklon k silné tvorbě sazí. Při výměně žhavicích svíček je nutné otvory pro žhavicí svíčky vyčistit speciálním nářadím.

Správný utahovací moment: Když se u žhavicí svíčky použije chybný utahovací moment, může dojít ke ztrátě komprese. Zde jsou uloženy správné utahovací momenty pro všechny žhavicí svíčky.

Zkrácený návod pro montáž a demontáž: Žhavicí svíčky je nutné vyměňovat s mimořádnou pečlivostí, správným nářadím a technickými odbornými znalostmi. Zde je k tomu několik dobrých tipů.

Tekniwiki: Chcete zjistit ještě více o této technice produktu? Potom využijte know-how našich odborníků na Tekniwikiové platformě, např. ve formě 3D-animací, videa a názorných obrázků.