Pořadí zapalování

V klasické variantě vytváří centrální zapalovací cívka vysoké napětí, které je potřebné pro zapalování směsi vzduchu a paliva. Rozdělovač rozděluje zapalovací napětí  ve správném pořadí k jednotlivým válcům.
Mechanický rozdělovač zajišťuje, aby se napětí dostalo postupně - a ve správném okamžiku - k jednotlivým válcům a zapalovacím svíčkám.

V klasické variantě vytváří centrální zapalovací cívka vysoké napětí, které je potřebné pro zapalování směsi vzduchu a paliva.

Mechanický rozdělovač zajišťuje, aby se napětí dostalo postupně - a ve správném okamžiku - k jednotlivým válcům a zapalovacím svíčkám.

K tomu účelu se zapalovací napětí přes krytku rozdělovače přivádí k zapalovacím kabelům vedoucím k přípojkám zapalovacích svíček. Odtud se dostane na konec středové elektrody a musí překonat vzduchovou mezeru ke kostřicí elektrodě ve formě jisky.

Pokud je použita moderní varianta s válcovou zapalovací cívkou pro každou zapalovací svíčku - tzv. plně elektronické zapalování (VEZ) s klidovým rozvodem zapalovacího napětí - tak již nejsou potřebné mechanické rozdělovače ani vysokonapěťové zapalovací kabely.

Příbuzná témata

Zapalovací kabely: Zapalovací kabely jsou zodpovědné za přenos potřebného napětí (U) beze ztrát k zapalovací svíčce.

Tekniwiki: Chcete zjistit ještě více o této technice produktu? Potom využijte know-how našich odborníků na Tekniwikiové platformě, např. ve formě 3D-animací, videa a názorných obrázků.