Diagnostika a montáž

Sice je výměna zapalovacích svíček při dobré přístupnosti úkolem typu udělej si sám i pro majitele vozidla, přesto je však nutné pamatovat na některá důležitá pravidla.
Při demontáži a montáži je důležité použít správné nářadí.

Sice je výměna zapalovacích svíček při dobré přístupnosti úkolem typu udělej si sám i pro majitele vozidla, přesto je však nutné pamatovat na některá důležitá pravidla.

Speciálně u moderních vozidel je důležité použít správné nářadí. Jinak vzniká značné riziko poškození zapalovacích svíček při demontáži a montáži.

Vyměňovat pouze u studeného motoru

U dnes běžných motorů vybavených hlavami válců z hliníku se hliník při zahřátí roztahuje daleko více než zapalovací svíčky a tím je způsobeno sevření zapalovací svíčky. Proto by se měla měnit zapalovací svíčky vždy pouze u zcela ochlazeného motoru.

Otázka typu

Dbejte na to, aby nově použité zapalovací svíčky odpovídaly stejnému typu zapalovací svíčky jako vyměňované zapalovací svíčky. Pokud si nebudete jisti, jaký typ zapalovací svíčky potřebujete pro své vozidlo, nahlédněte do našeho Vyhledávače produktů nebo se zeptejte expertů NGK nebo ve vašem servisu.

Příbuzná témata

Utahovací momenty: Pro odbornou montáž zapalovací svíčky je bezpodmínečně potřebný momentový klíč

Krátký montážní návod: Zde uvedení kroky vám pomohou při výměně zapalovacích svíček.

Obrázky poškození: Obrázky poškození udávají informace o chybné funkci.

Vyhledávač produktů: Vyhledávač produktů NGK vám pomůže najít vhodnou zapalovací svíčku.