Základy o zapalovacích kabelech

Zapalovací kabely NGK - bezpečné, trvale spolehlivé a hospodárné, a to po dlouhou dobu.

Rezistory nejsou v rozporu

U všech zapalovacích kabelů NGK se používají rezistory, i když je všeobecně požadován přenos bez ztrát. Pohled do elektrotechniky objasní, že to nemusí být v rozporu.

Všechna elektricky poháněná zařízení vytvářejí více nebo méně silná elektromagnetická pole. Ty jsou ve většině případů zanedbatelné, za určitých okolností jsou však nepožadovány (např. rušení příjmu rádia) nebo mohou být dokonce nebezpečné (heslo: elektrický smog). Zapalovací soustava vyžaduje optimální lokální odrušení, aby byl zaručen bezporuchoví provoz rádia, komunikační elektroniky, řídicích jednotek motoru a převodovky.

Kmitavý okruh a elektromagnetická snesitelnost

Zjednodušeně si lze lokální odrušení představit takto: Zapalovací soustava sestává z cívky a kondenzátoru, elektrotechnicky se tomu říká "kmitavý okruh". V zapalovacím okruhu integrované odrušovací rezistory (většinou 1-5 kohm) redukují tyto elektromagnetické kmity a zajišťují bezporuchovou spolupráci různých zařízení. To se označuje jako "elektromagnetická snesitelnost" (EMV).

Zvláštnost vykazují zapalovací kabely s indukčním rezistorem: U tohoto provedení se mění odpor v závislosti na zapalovací frekvenci (otáčky motoru). Zde se vytváří díky drátové cívce při vyšších hodnotách otáček také větší (indukční) odpor.

Kvalita bez ztráty výkonu

Předpoklad, že odpor redukuje zapalovací energii a výkon motoru se ukazuje jako omyl. Použité rezistory jsou dimenzovány tak, že je lze zanedbat. U NGK nabízené systémy zapalovacích kabelů nabízejí nejlepší odrušení při optimálním zapalovacím výkonu v kvalitě pro prvovýbavu. Zapalovací kabely NGK - bezpečné, trvale spolehlivé a hospodárné, a to po dlouhou dobu.

Příbuzná témata

Elektromagnetická snesitelnost (EMV): Tam kde protéká proud, tam se vytváří elektromagnetická pole, jaká známe z mobilních telefonů a rozhlasových vln.

Elektrický odpor: Při přeskoku jiskry na zapalovací svíčce se krátkodobě zvýší napětí a tedy i proud. Odpor způsobí, že bude proud v systému omezen.

Tekniwiki: Využijte know-how našich odborníků v platformě Tekniwikiu. Zde naleznete podrobné, multimediálně zpracované vědomosti, např. ve formě 3D-animací, videa a názorné obrázky.