Opotřebení u zapalovacích kabelů

Na základě jejich montážní polohy jsou zapalovací kabely vystaveny vysokému namáhání. V průběhu stárnutí oxidují mosazné kontakty i kontakty z ušlechtilé oceli. Elektrický odpor kabelů stoupá - a tím se také zvyšuje riziko výpadku zapalovací svíčky.

Proces stárnutí opláštění

Také opláštění stárne. Protože změkčovače již nejsou v plastu, tak se plast stává křehkým. Vysoké teploty, kontakt s olejem a výpary paliva tento proces urychlují nebo dokonce způsobí kompletní rozpuštění plastů.

Poškození izolace vede k tomu, že zapalovací napětí odchází do země. Důsledkem byly výpadky zapalování, neklidný chod motoru v důsledku čehož se nespálené palivo dostalo do katalyzátoru a poškodilo jej následným spálením.

Příbuzná témata

Tekniwiki: Chcete zjistit ještě více o této technice produktu? Potom využijte know-how našich odborníků na Tekniwikiové platformě, např. ve formě 3D-animací, videa a názorných obrázků.