Diagnostika zapalovacích kabelů

Protože jsou zapalovací kabely vystaveny velkému namáhání, měla by být vedení pravidelně kontrolována a kabely by měly být vyměněny při prvních znacích stárnutí.

Protože jsou zapalovací kabely vystaveny velkému namáhání, měla by být vedení pravidelně kontrolována a kabely by měly být vyměněny při prvních znacích stárnutí.Vnější vzhled zapalovacího kabelu může v případě poškození udat příčinu této poruchy.

Proto je prvním krokem při diagnostice případů poškození pečlivá vizuální kontrola zapalovacích kabelů. Tak lze například rozpoznat z deformované plastové koncovky, že zapalovací kabely byly s největší pravděpodobností neodborně položeny v motorovém prostoru.

Z vnějšku nepoškozené zapalovací kabely lze překontrolovat pomocí tzv. multimetru. Pomocí tohoto důležitého diagnostického zařízení lze překontrolovat odpor zapalovacích kabelů a porovnat jeho hodnotu s přípustnou hodnotou.

Příbuzná témata

Opotřebení: Zapalovací kabely jsou vystaveny vysokému namáhání, které může vyvolat jejich poškození a chybnou funkci.

Obrázky poškození: Vnější vzhled zapalovacího kabelu může v případě poškození udat příčinu této poruchy.

Testen von Zündleitungen: Přídavně k vizuální kontrole lze provést přezkoušení zapalovacích kabelů pomocí multimetru

Tekniwiki: Chcete zjistit ještě více o této technice produktu? Potom využijte know-how našich odborníků na Tekniwikiové platformě, např. ve formě 3D-animací, videa a názorných obrázků.