Údržba senzorů teploty spalin

  • Doporučený interval výměny je teoreticky 250 000 km, ale skutečný interval výměny je kratší.
  • U senzorů nainstalovaných na pozici T3 dochází k výpadku funkce dříve v důsledku vibrací, zejména u motorů s menší velikostí.
  • Pokud dojde k nadměrnému zvýšení teploty v pracovním prostředí senzoru, může tento přestat fungovat, například při ucpaném katalyzátoru nebo DPF (filtru sazí vznětového motoru).

 

 

Příbuzná témata:

Základy k zapalovacím cívkám: NGK vysvětluje způsob funkce zapalovací cívky

Uspořádání zapalovací cívky: Informace o uspořádání zapalovacích cívek NGK a o vzniku vysokého napětí magnetickou indukcí

Kód zapalovacích cívek NGK: Čísla výrobků v programu zapalovacích cívek NGK ukazují, který typ zapalovací cívky se skrývá za jakým číslem výrobku a usnadňují tak nalezení vhodné zapalovací cívky a zapalovacích kabelů.

Tipy pro montáž zapalovacích cívek: Správná montáž zapalovací cívky NGK zaručuje optimální funkci a dlouhou životnost.

Rozdělení zapalovací jiskry: V klasické variantě vytváří centrální zapalovací cívka vysoké napětí, které je nutné pro zážeh směsi vzduchu a paliva.

Zapalovací kabely: Zapalovací kabely jsou odpovědné za to, aby bylo potřebné napětí (U) přivedeno k zapalovací svíčce pokud možno beze ztrát.