Polohy pro montáž

T3 – před turbodmychadlem
T4 – před oxidačním katalyzátorem vznětového motoru
T5 – před/za filtrem sazí vznětového motoru
T6 – před/za trojcestným katalyzátorem

Praktické tipy:

  • STS je malá součástka, proto je třeba respektovat utahování tak, jak je uvedeno v uživatelské příručce
  • Nepracujte na horkém výfukovém potrubí, nebezpečí zranění
  • Prohlédněte si animované video


Prohlédněte si naše animované video, které ukazuje podrobný přehled montážních poloh.

Příbuzná témata:

Základy k zapalovacím cívkám: NGK vysvětluje způsob funkce zapalovací cívky

Uspořádání zapalovací cívky: Informace o uspořádání zapalovacích cívek NGK a o vzniku vysokého napětí magnetickou indukcí

Kód zapalovacích cívek NGK: Čísla výrobků v programu zapalovacích cívek NGK ukazují, který typ zapalovací cívky se skrývá za jakým číslem výrobku a usnadňují tak nalezení vhodné zapalovací cívky a zapalovacích kabelů.

Tipy pro montáž zapalovacích cívek: Správná montáž zapalovací cívky NGK zaručuje optimální funkci a dlouhou životnost.

Rozdělení zapalovací jiskry: V klasické variantě vytváří centrální zapalovací cívka vysoké napětí, které je nutné pro zážeh směsi vzduchu a paliva.

Zapalovací kabely: Zapalovací kabely jsou odpovědné za to, aby bylo potřebné napětí (U) přivedeno k zapalovací svíčce pokud možno beze ztrát.