Konstrukce senzorů teploty spalin

Průřez senzorem nejnovější generace

  • Tepelný článek je ve špičce kovové trubičky.
  • Článek je upevněn pomocí cementu. Cement zvyšuje odolnost vůči vibracím a zabraňuje odpojení článku od elektrody.
  • Senzory teploty spalin společnosti NTK jsou opatřeny robustními kovovými trubičkami – díky tomu jsou odolné vyšším teplotám.
  • Příruba je chráněna kovovou trubičkou – to ji poskytuje ochranu před roztavením.


Senzory teploty spalin od NTK mají specifickou konstrukci, aby mohly být používány v prostředích s extrémně vysokými teplotami, pro které je tento výrobek určen.

Zleva doprava: Možné úhly ohnutí senzoru teploty spalin

Aby bylo možné senzor použít ve velmi těsných prostorách, NTK vytvořila konstrukci umožňující ohnutí součástky. Tato konstrukce umožňuje, aby komponenty s nízkou tepelnou odolností byly co nejdále od tepelného zdroje. Tento typ senzoru lze ohnout v rozsahu 0 až 110 °.

Příbuzná témata:

Základy k zapalovacím cívkám: NGK vysvětluje způsob funkce zapalovací cívky

Uspořádání zapalovací cívky: Informace o uspořádání zapalovacích cívek NGK a o vzniku vysokého napětí magnetickou indukcí

Kód zapalovacích cívek NGK: Čísla výrobků v programu zapalovacích cívek NGK ukazují, který typ zapalovací cívky se skrývá za jakým číslem výrobku a usnadňují tak nalezení vhodné zapalovací cívky a zapalovacích kabelů.

Tipy pro montáž zapalovacích cívek: Správná montáž zapalovací cívky NGK zaručuje optimální funkci a dlouhou životnost.

Rozdělení zapalovací jiskry: V klasické variantě vytváří centrální zapalovací cívka vysoké napětí, které je nutné pro zážeh směsi vzduchu a paliva.

Zapalovací kabely: Zapalovací kabely jsou odpovědné za to, aby bylo potřebné napětí (U) přivedeno k zapalovací svíčce pokud možno beze ztrát.