Základní informace o senzorech teploty spalin

Senzory teploty spalin mají zásadní roli pro současná vozidla, protože chrání součásti nacházející se v proudu horkých spalin před kritickým přehřátím.


Dnešní motory jsou více šetrné vůči životnímu prostředí a úspornější, avšak současně také mnohem výkonnější.
V důsledku tohoto vývoje se během několika posledních desetiletí technologie senzorů spalin stala mnohem složitější. Původně byly senzory určeny především k podpoře katalyzátorů, avšak nyní mají prvořadý význam při ochraně součástí.

Příbuzná témata:

Základy k zapalovacím cívkám: NGK vysvětluje způsob funkce zapalovací cívky

Uspořádání zapalovací cívky: Informace o uspořádání zapalovacích cívek NGK a o vzniku vysokého napětí magnetickou indukcí

Kód zapalovacích cívek NGK: Čísla výrobků v programu zapalovacích cívek NGK ukazují, který typ zapalovací cívky se skrývá za jakým číslem výrobku a usnadňují tak nalezení vhodné zapalovací cívky a zapalovacích kabelů.

Tipy pro montáž zapalovacích cívek: Správná montáž zapalovací cívky NGK zaručuje optimální funkci a dlouhou životnost.

Rozdělení zapalovací jiskry: V klasické variantě vytváří centrální zapalovací cívka vysoké napětí, které je nutné pro zážeh směsi vzduchu a paliva.

Zapalovací kabely: Zapalovací kabely jsou odpovědné za to, aby bylo potřebné napětí (U) přivedeno k zapalovací svíčce pokud možno beze ztrát.