Základní vědomosti o emisích

Při spalování paliva vznikají vedle neškodných látek jako voda, oxid uhličitý a dusík, také nebezpečné látky jako  oxid uhelnatý, oxidy dusíku a uhlovodíky.

Při spalování různých druhů paliva vznikají spaliny, které obsahují neškodné a škodlivé součásti. Tyto škodlivé látky je nutné snížit, tuto úlohu přebírá katalyzátor. Mezní hodnoty emisí škodlivých látek jsou definovány v tzv. Euro-normách.

Pro zajištění optimálních provozních podmínek katalyzátoru mají vozidla více než jednu lambda sondu. Ta reguluje ideální směšovací poměr vzduchu a paliva. Katalyzátor dokáže škodlivé spaliny konvertovat pouze tehdy, když pracuje s ideální směsí ("stechiometrická oblast").

Příbuzná témata

Regulační okruh lambda: Řídicí jednotka motoru reguluje zapalování, vstřikování a ideální poměr směsi vzduchu a paliva.

Ideální směs: Ideální směs se označuje řeckým písmenem lambda.

Koeficient přebytku vzduchu: Koeficient přebytku vzduchu udává informaci o směšovacím poměru.

Tekniwiki: Chcete zjistit ještě více o této technice produktu? Potom využijte know-how našich odborníků na Tekniwikiové platformě, např. ve formě 3D-animací, videa a názorných obrázků.