Konektory pro lambda sondy

Z důvodů spolehlivost mají konektory pro lambda sondy často pozlacené kontakty a pocínované konce kabelů.Díly kontaktů musí být odolné vůči korozi a musí spolehlivě vést různé proudy.
Z důvodů spolehlivost mají konektory pro lambda sondy často pozlacené kontakty a pocínované konce kabelů

Konektory spojují připojovací kabel lambda sondy s kabelem elektroniky motoru.Konektor v originálním provedení je proto důležitý, aby mohl být signál z lambda sondy bez problémů přenášen do řídicí jednotky motoru.

Elektrický signál z elementu sondy je malým napětím mezi 0 a 1 V a měřicí proud činí pouze několik mikroampér. Napájení topení sondy je většinou napětím akumulátoru (12 V), tečou zde větší proudy v rozsahu několika ampér, zvláště při startu motoru a při studené lambda sondě.

Tyto různé požadavky musí zvládnout kontakty konektoru. Z důvodu spolehlivosti jsou často kontakty pozlaceny a konce kabelů pocínovány. Díly kontaktů musí být odolné vůči korozi a musí spolehlivě vést různé proudy.

Připojení konektoru a kabelu

Dalším důležitým faktorem je správné připojení kontaktních dílů konektoru na kabel lambda sondy.

To je provedeno tzv. "Crimpen", přitom se použije speciální nářadí a tak se zamáčknutím zjistí trvalé spojení. Zde má rozhodující význam "Crimp-výška", která je důležitá pro pevné upevnění kabelu a pro dobrou elektrickou vodivost.

Těleso konektoru

Dobré utěsnění vůči vodě a zajištění proti uvolnění zásuvných kontaktů a přerušení konektorového spoje zaručuje těleso konektoru. Přitom se používají termoplasty (plasty), které jsou částečně vyztuženy skelnými vlákny, aby se dosáhla vyšší pevnost. Dobré mechanické a elektrické vlastnosti, odolnost vůči chemikáliím, odolnost vůči stárnutí a odolnost vůči teplotám jsou požadovanými vlastnostmi.

Proč originální konektor?

Tento důležitý mix různých vlastností je možný pouze s konektory od původního výrobce konektorů, který své produkty dokázal přizpůsobit požadavkům v oblasti lambda sond a jejich montážní polohy.

Použití originálních konektorů má oproti použití provizorních kabelových spojů nebo použití "starých konektorů" při výměně lambda sond následující výhody:

  • přesná délka kabelu a jednoduché připojení k řídicí jednotce motoru
  • není potřebné přídavné nářadí
  • není možné zaměnit kabely (max. 4)
  • spolehlivost jako u nového auta
  • žádné přídavné práce v servisu
  • NGK/NTK používá pro všechny lambda sondy pouze konektory v originálním provedení.