Zodpovědnost pro budoucí generace

Zodpovědné chování vůči životnímu prostředí je pro NGK Spark Plug samozřejmostí. Veškeré společnosti NGK jsou celosvětově certifikovány podle ISO 14001.

Zodpovědné zacházení s materiálovými zdroji a životním prostředím

Zodpovědné zacházení se surovinovými zdroji, které má lidstvo k dispozici a ochrana přírodního životního prostředí mají u NGK mimořádně vysokou hodnotu.

Vedle skutečnosti, že NGK umožňuje výrobu ekologických automobilů, přispívá společnost také vlastní bilancí k ochraně životního prostředí.

Certifikace podle mezinárodních norem pro ochranu životního prostředí ISO 14001:2004

NGK Spark Plug Europe je jako všechny dceřinné společnosti koncernu NGK Spark Plug certifikována podle mezinárodních norem managementu životního prostředí ISO 14001:2004. Cílem těchto norem je trvalé zvyšování ekologické bilance společností. Spotřeba energie a vody je udržována co nejnižší a stejně tak jsou nízké emise škodlivých látek. Velké snahy byly podniknuty pro zamezení vzniku odpadů. Dokonce při pořizování kancelářských materiálů jsou vždy zohledněny myšlenky na jejich životnost. Seznam opatření je velmi dlouhý a týká se všech oblastí společnosti.

Ekologická produkce

A pokud jde o co nejekologičtější produkty, zde NGK rovněž klade velký důraz: Výrobní závody v Japonsku a na celém světě pokrývají část své energetické potřeby vlastními solárními elektrárnami. Tak byly emise oxidů uhličitého pouze v roce 2008 sníženy o 57 tun.

Další informace

Environmental & Social Report 2009 (pouze v angličtině)

Internetové stránky NGK Spark Plug Co., Ltd.: Více informací naleznete na Homepage skupiny firem.

Užitečné informace

Produkty a sortiment Odborný obchod