Výzkum a vývoj

Technické centrum v Ratingenu patří k nejmodernějším zkušebním zařízením v Evropě a rozhodujícím způsobem přispívá k úspěchům NGK v oblasti prvovýbavy.
Zkušební stolice v technickém centru v Ratingenu

Nadprůměrně vysoký procentuální podíl obratu společnosti investuje mateřská společnost NGK Spark Plug Co., Ltd. každoročně do oblasti výzkumu a vývoje.

Základní výzkum pro produkty zítřka

Ve středu pozornosti jsou oblasti automobilů, zdraví, energie a životního prostředí. Všechny výzkumné a vývojové aktivity jsou koncentrovány v NGK Engineering Research & Development Group. Má své sídlo v Japonsku.

K jeho úkolům patří:

  • základní výzkum materiálů, slitin a konstrukčních forem
  • vývoj nových výrobních postupů a optimalizace stávajících postupů
  • analýza lokálních potřeb trhů a trendů v trvalém porovnání s aktuálními produkty
  • výzkum strategických nových produktů nebo budoucích oblastí použití

Práce NGK Engineering Research & Development Group určují tedy již dnes základy pro produkty zítřka.

Vývoj produktů: Krok za krokem od prototypů po zralost k sériové výrobě

Vývoj nových zapalovacích svíček, žhavicích svíček nebo senzorů pro automobilový průmysl probíhá v úzké spolupráci s technickými odbornými odděleními příslušných poboček NGK s vývojovým oddělením v Japonsku. Společně se nacházejí nejlepší technologie, které dokáží optimálně splnit požadavky zákazníků.

Lokální týmy pro prvovýbavu představují rozhraní mezi vývojovým oddělením zákazníka a NGK inženýry v Japonsku a garantují tak permanentní předávání informací. Provázejí jednotlivé fáze vývoje a testování až po hotový produkt a po rozběh sériové výroby, tzv. SOP ("Start of Production").

Technické centrum: Testuje dokonale

Když jsou stanovena rámcová data nového zákaznického produktu, zahájí technické centrum vývoj prototypů pro náročné aplikační testy - krok za krokem až po perfektní produkt.

Proto jsou například prováděna testování z hlediska Teplotní chování (heslo: tepelná hodnoty), ), stability volnoběhu, zážehu, chování při studených startech, testy trvalého chodu a u lambda sond například také testy vodních srážek.

Pro různé testovací cykly a simulace jsou k dispozici motorové zkušebny a válcové zkušebny, kromě toho také větrné tunely a chladicí komory, které dokáží vytvořit teploty mezi -30 a +50 °C. Nejtvrdší sibiřská zima může být simulována stejně jako jízda v horách při vysoké rychlosti a při protivětru nebo s větrem v zádech.

Kromě toho má technické centrum k dispozici nejnovější systémy pro měření emisí nebo pro zařízení pro přezkoušení lambda sond.

Důležité informace: Technické centrum v Ratingenu

2.200 m² velké technické centrum v Ratingenu bylo vybudováno v roce 1990 s investicemi přibližně deset milionů eur a krátce po přelomu tisíciletí bylo znovu rozšířeno při vynaložení vysokých finančních nákladů. Je to jedno ze čtyř technických center NGK mimo Japonska a patří k nejmodernějším testovacím zařízením v Evropě a přispívá rozhodujícím způsobem k úspěchům NGK v oblasti prvovýbavy.

Příbuzná témata

Ovlivňující faktory při vývoji produktů: Využití nových technologií a podmínky stanovené zákony bezprostředně ovlivňují vývoj nových produktů.

Vývojový proces: V průměru trvá vývoj nové zapalovací svíčky/žhavicí svíčky nebo typu senzoru přibližně tři roky od startu projektu po zahájení sériové výroby.