Vývojový proces u produktů NGK

V průměru trvá vývoj nového produktu přibližně tři roky, přitom úzce spolupracují výrobci a dodavatelé.
V průměru trvá vývoj nové zapalovací svíčky/žhavicí svíčky nebo typu senzoru přibližně tři roky od startu projektu po zahájení sériové výroby.

V průměru trvá vývoj nové zapalovací svíčky/žhavicí svíčky nebo typu senzoru přibližně tři roky od startu projektu po zahájení sériové výroby (SOP).

Obvykle je tým pro prvovýbavu začleněn od prvního požadavku zákazníka až po rozběh sériové výroby příslušného dílu ve všech krocích projektu a rozhodným způsobem přispívá ke zpracování tohoto projektu. Často podporuje NGK své zákazníky již před oficiálním zahájením produktu novým vývojem prostřednictvím společně prováděných testů, výměnou know-how a dodávkou vzorků.

Po prvních pokusech v zodpovědnosti zákazníka se startem zpracování zakázky zahájí vývoj končící zralostí pro sériovou výrobu.

V prvním kroku si NGK prostuduje zákazníkem předané specifikace a poté provede srovnání mezi specifikací zákazníka a produktovou specifikací.

Než produkt dosáhne zralosti pro sériovou výrobu, musí projít řadou projekčních kroků v rámci vývojového cyklu.
Sdružením německých výrobců automobilů (VDA) definované projekční kroky (A-F) při vývoji nových produktů.

Zaměření na montážní pozici a montážní polohu

Krátce poté spatří světlo světa první design prototypu navrženého v CAD. Také zde je zákazník plně do tohoto procesu začleněn. V tomto okamžiku se například klade mimořádná pozornost montážní pozici a montážní poloze. Kromě toho NGK v tomto raném stádiu projektu zahrne při využití zaznamenané uživatelské informace, které se musí přizpůsobit aplikacím zákazníka z hlediska dodavatelů řídicích jednotek.

V ideálním případě budou již u prvních prototypových motorů a vozidel zkoumány podmínky na reálném objektu a budou provedeny první funkční testy. Přitom zkouší NGK spolupráci mezi řídicí jednotkou a produktem za normálních a extrémních podmínek.

Od prototypů po vytvoření designu produktu blízkého sériové výrobě

Dále jsou s různými milníky projektu pro zákazníky dodány přídavné vzorky, které zahrnují obvykle další funkční testy v motorech a vozidlech pro vyzkoušení trvalé životnosti.

Po úspěšném otestování montáže na prototypu může být zahájena výroba produktu v designu blízkému sériové výrobě. Uvolněním určeného designu ze strany zákazníka se podle časového plánu projektu zahájí již po prvním vytvoření vzorku přidělení čísla dílu.

Když je úspěšně ukončen tzv. milník, přejde se k dalšímu bodu ve vývojovém cyklu. Poslední milníky potom ústí do produkce.
Společností VDA stanovené milníky slouží k definování úseků projektu.

Uvolnění produktu a procesu

Pro tyto účely prokazuje NGK na základě reprezentativního výrobního objemu funkční vlastnosti, dodržení rozměrů, shodu materiálu včetně IMDS (internationales Material-Daten System) a produktové specifikace důležité pro procesní schopnosti. Případně provede NGK v rámci tohoto předání vzorků přejímku produktu společně se zákazníkem v příslušném výrobním závodě.

Další relevantní a udržované podklady v rámci uvolnění produktů jsou DFMEA (analýza možností a vlivů chyb designu), PFMEA (analýza možností a vlivů procesních chyb), kontrolní plány, plány procesních průběhů atd., tyto jsou společně probrány se zákazníky a společně jsou uvolněny.

Po úspěšném zakončení všech funkčních testů a testů trvalého chodu a uvolnění produktů a procesů ze strany zákazníka je produkt uvolněn do výroby pro výrobu motorů nebo vozidel.