Ochrana osobních údajů

It is possible to use our website anonymously. However, it cannot be used anonymously or via a pseudonym in sub-areas of the site where users are required to log in.

When using our website, potential identification data (IP address, source URL, target URL, date and time of the request, client software used) are saved on our server. The saved data is used for the purpose of tracing unauthorised access and access attempts and for statistical purposes. The data is not used for other purposes. The data is anonymous and does not allow any specific conclusions to be drawn about individuals. This excludes access to the protected areas of our website for which you have a user ID. For these accesses the User ID is also logged for security reasons.

Personal data is only saved by us if prior consent regarding type and scope of use has been given. It goes without saying that you have the right to receive notification of the personal data that we hold about you without charge. Furthermore, you have the right to amend incorrect data, to block data and to delete your data.

Please note that when you send an email to one of our email addresses, you automatically agree to your data being saved and processed electronically without the need for further notification.

We point out that in general, the data you transfer via this website (via the contact form for instance) is done so without via a non-secure connection. Therefore, it may be possible for unauthorised people to access the data or in extreme cases falsify it. We shall provide express notification where data transfer is secure.

Our website uses session IDs to manage database access and to display pages correctly. Cookies, a form of communication between the browser and server, are used to cache the session ID assigned the first time you access our site. The cookies are not used to collect personal data. However, you can deactivate the use of cookies in your browser. When using our website you will not generally notice any significant difference - the individual pages may take longer to load. For the purposes of improving the functionality of our website, we do recommend that you activate cookies and JavaScript.

Poznámka týkající se ochrany dat a používání technologie Google Analytics na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách je používána technologie Google Analytics, která představuje službu pro analýzu webového obsahu od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Technologie Google Analytics používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují provádění analýzy vašeho využívání webových stránek. Informace o vašem využívání webových stránek vygenerované souborem cookie jsou všeobecně odesílány na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány.

Na těchto webových stránkách je IP adresa automaticky uvedena jako anonymní. To znamená, že před uložením dojde v případě členských států Evropské unie nebo jiných zemí, které představují smluvní strany smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, ke zkrácení vaší IP adresy ze strany společnosti Google. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA odeslána úplná IP adresa, která je na serveru následně zkrácena.

Na základě pokynů administrátora těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace pro vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a zajištění dalších služeb pro administrátora webových stránek, vztahujících se k využívání webových stránek a internetu. IP adresa odeslaná z vašeho prohlížeče v rámci technologie Google Analytics nebude spojována s jinými daty pro služby společnosti Google.

Ukládání souborů cookies můžete zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče. Chtěli bychom vás však upozornit, že v takovém případě nemusí být možné využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Dále máte také možnost zabránit zaznamenávání dat vygenerovaných soubory cookies a vztahujících se k využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) ze strany společnosti Google, a také zpracovávání těchto dat společností Google, a to prostřednictvím stažení a nainstalování zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Zprávy technologie Google Analytics používáme také pro zajišťování služeb v souladu s demografickými charakteristikami, abychom eliminovali problémy, ke kterým může docházet při návštěvě našich webových stránek, a abychom mohli přizpůsobit vzhled stránek podle požadavků návštěvníků. Během tohoto zpracování nejsou data spojována s jednotlivými osobami. Pokud uživatel navštíví webové stránky v síti zobrazení Google, použije Google soubor cookie pro uložení čísla v prohlížeči uživatele, čímž se zaznamenává počet návštěv uživatele. Síť zobrazení je součástí reklamní sítě Google. Tento termín zahrnuje všechny webové stránky, na kterých mohou být umístěny reklamní prvky AdWords. To zahrnuje také výsledky vyhledávání Google a další součásti sítě vyhledávání. Číslo slouží k jasné identifikaci webového prohlížeče na určitém počítači a nikoliv k identifikaci osoby. Na základě navštívených stránek lze následně přiřadit prohlížeče uživatele do příslušné demografické kategorie, jako např. pohlaví nebo věková skupina.