Požadavky na žhavicí svíčky

Žhavicí svíčky fungují v principu jako ponorný ohřívač: Elektrická energie je vedena odporem spirály, která se tím silně zahřívá (až 1000 °C).

Pracovní podmínky ve vznětovém motoru

Vznětový motor pracuje na rozdíl od zážehového motoru se samozážehem. Nasávaný vzduch je ve válcích kompresí zahříván na teplotu cca 700-900 °C, což při vstřikování paliva vede k samozážehu. vznětový motor vyžaduje proto vyšší kompresi (kompresní poměr 20-24:1) a odpovídajíc stabilnější konstrukci než zážehový motor. Aby se zajistilo dosažení potřebné teploty i za nevýhodných podmínek jako je studený start nebo mráz, musí se přídavně přivést teplo do spalovacího prostoru.

Princip činnosti žhavicích svíček

Žhavicí svíčka funguje principiálně jako ponorný vařič: Elektrická energie je vedena odporem spirály, která se tím silně zahřívá (až 1000 °C). Tento jednoduchý princip však způsoboval v praxi řadu potíží z hlediska životnosti, přehřívání a odběru proudu. V šedesátých letech trval proces startování až 30 sekund. Tato doba mohla být v osmdesátých letech snížena na 3-5 sekund. Se zavedením TDI-motorů tak při vnějších teplotách nad 0 °C nebylo možné zjistit prakticky žádné rozdíly oproti zážehovým motorům. Pouze teploty pod 0 °C vyžadují nadále předžhavení.

Žhavicí svíčky - vývoj jde dál

Vývoj tedy zdaleka není ukončen. Jsou požadovány svíčky pro následné žhavení. Žhavicí svíčky by měly být v činnosti nejen během procesu startování, ale také s teplotní závislostí až 3 minuty ve fázi zahřívání motoru. Pouze tak lze zajistit již od počátku vysokou kulturu jízdy a nízké emise škodlivin.o nuceně klade zvýšené požadavky na životnost žhavicích svíček. Kromě toho se v budoucnosti budou stále častěji používat vznětové motory s nižší kompresí, které v důsledku vyššího přeplňování budou dosahovat vyšší výkon a současně nižší emise. Tyto koncepce však měly z důvodů konstrukce špatné vlastnosti při startování. Vysokoteplotní žhavicí svíčky z keramiky zde nabízejí některé výhody, protože jsou podstatně teplejší než kovové žhavicí svíčky a kromě toho nabízejí vyšší životnost.
Díky pokrokovým technikám žhavicích svíček nebude v budoucnosti možné zjistit prakticky žádné rozdíly mezi startováním zážehových a vznětových motorů.

A to jsou požadavky na moderní žhavicí svíčky

  • Protože jsou žhavicí svíčky vystaveny spalovanému palivu, musí odolávat velmi vysokým teplotám, vysokým tlakům, vibracím a účinku korozi způsobujících chemikálií.
  • Žhavicí svíčky musí co nejrychleji dosáhnout provozní teplotu a musí mít vysokou životnost.
  • Žhavicí svíčky vyžadují kromě toho řízení, které je buďto prováděno manuálně, nebo prostřednictvím řídicí jednotky, která reguluje po určitou dobu připojené napětí a proud. Systém je často doplněn příslušnou kontrolkou indikující předžhavení.
  • Pro lepší životní prostředí - zamezení vzniku bílého a modrého kouře: Díky následnému žhavení se palivo kompletně spaluje a kouřivost se snižuje až na cca 49 procent.
  • Odstranění klepání při studeném startu: Palivo se spaluje rovnoměrněji a úplněji; tím se uvolní více energie, teplota ve spalovacím prostoru rychleji stoupá.

Příbuzná témata

Technologie žhavicích svíček: U žhavicích svíček principiálně rozlišujeme mezi žhavicími svíčkami s kovovou tyčkou a keramickými žhavicími svíčkami. Obě technologie mají speciální vlastnosti z hlediska teplotního chování.

Ovlivňující faktory při vývoji produktů: Využití nových technologií a podmínky stanovené zákony bezprostředně ovlivňují vývoj nových produktů.