Žhavicí svíčky

Pro spolehlivé studené starty i za nízkých venkovních teplot jsou vznětové motory odkázány na podporu žhavicích svíček.

Pracovní takty vznětového motoru v principu odpovídají taktům zážehového motoru.Avšak pro zážeh směsi vzduchu a paliva nejsou potřebné žádné zapalovací svíčky.

Důvod: Dieselové motory jsou samo vznětové motory. Okolní vzduch je nasáván a ve válcích je mimořádně silně stlačen. Kompresní poměr přitom činí až 25:1.

Díky této kompresi dosáhne nasávaný vzduch teplotu mezi 700 a 900 °C. Když se nyní přidá palivo, dojde k jeho vznícení na základě vysoké teploty..

Předžhavení

Pro spolehlivé studené starty i za nízkých venkovních teplot jsou vznětové motory odkázány na podporu žhavicích svíček. Důvod: Při startování jsou válce a motor silně ochlazeny. Odebírají tak již chladnému okolnímu vzduchu přídavně energii. Stlačením vzduchu se nedosáhne teplota potřebná pro vlastní vznícení.

Zde přichází do hry žhavicí svíčky. Jsou zašroubovány v hlavě válců. Jejich žhavicí trubička zasahuje do spalovacího prostoru a zahřívá se protékajícím proudem podle typu žhavicí svíčky až přes 1000 °C. Tím také zahřívá spalovací prostor.

Tento postup probíhající před vlastním startováním motor se označuje jako "předžhavení".

Příbuzná témata

Požadavky: Na žhavicí svíčky jsou kladeny zcela speciální požadavky co se týká teplotního chování, žhavicího objemu a fyzikálního tvaru.

Technologie žhavicích svíček: U žhavicích svíček principiálně rozlišujeme mezi žhavicími svíčkami s kovovou tyčkou a keramickými žhavicími svíčkami. Obě technologie mají speciální vlastnosti z hlediska teplotního chování.

Princi činnosti zážehového motoru: Pracovní takty vznětového motoru v principu odpovídají taktům zážehového motoru.

Tekniwiki: Využijte know-how našich odborníků v platformě Tekniwikiu. Zde naleznete podrobné, multimediálně zpracované vědomosti, např. ve formě 3D-animací, videa a názorné obrázky.

Downloady

Downloady: V naší oblasti downloadu naleznete aktuální produktové katalogy, brožury a další informační materiály ke stažení.