Požadavky na zapalovací svíčky

Aby dokázal zážehový motor správně a efektivně pracovat, musí jiskra zapalovací svíčky zapalovat absolutně spolehlivě. K tomu musí být splněny zcela určité požadavky.

Aby dokázal zážehový motor správně a efektivně pracovat, musí jiskra zapalovat absolutně spolehlivě. Výpadky zapalování mohou například vést k tomu, že se nespálená směs paliva a vzduchu z celého plnění válce dostane do výfuku a dojde k jejímu spálení až v katalyzátoru. Pouze několik výpadků zapalování může stačit k poškození katalyzátoru nebo dokonce k jeho celkovému zničení.

Zážeh ve správný okamžik

Kromě toho musí jiskra zažehnout směs přesně ve správném momentu. Ideální okamžik leží těsně předtím, než píst dosáhne svého nejvyššího bodu a komprese je největší. Příliš brzký nebo pozdní okamžik zážehu ovlivňuje účinnost motoru a vede následně ke zvýšení spotřeby paliva a ke vzrůstu emisí výfukových plynů.

Zážeh lokálním zahříváním

Zapalovací jiskra nezapálí přímo směs vzduchu s palivem ve spalovacím prostoru. Její dráha směsí plynů způsobí spíše intenzivní lokální zahřívání a následně vede k explozi směsi. Při konstrukci zapalovací svíčky je důležité zajistit, aby neunikalo drahocené teplo. Současně hraje zapalovací svíčka také důležitou roli při odvádění tepla do hlavy válců, aby byly pod kontrolou provozní podmínky motoru.

Stále náročnější požadavky na zapalovací svíčky

Podmínky, za kterých musí fungovat zapalovací svíčky, jsou v posledních letech stále obtížnější a náročnější. K tomu se ještě přidává, že se značně zvýšilo očekovávání z hlediska životnosti zapalovacích svíček. Pro překonání těchto potíží a splnění zvýšených očekávání investuje NGK do výzkumu techniky a vývoje. Výsledkem jsou nové materiály a výrobní techniky, které činí zapalovací svíčky výkonnějšími a s vyšší životností, jak tomu doposud nikdy nebylo.

Příbuzná témata

Technologie zapalovacích svíček: NGK vyrábí s technologiemi koncovek zapalovacích svíček pro každý případ použití - ať jde o zcela normální silniční dopravu, závodní sport nebo o motory pro provoz s plynovým palivem.

Ovlivňující faktory při vývoji produktů: Využití nových technologií a podmínky stanovené zákony bezprostředně ovlivňují vývoj nových produktů.