Požadavky na zapalovací cívky

Požadavky na zapalovací cívky jsou ohromné: funkce zapalovací cívky musí zůstat trvale zaručena navzdory umístění v prostoru motoru.

V závislosti na otáčkách musí zapalovací cívky vytvořit několik stovek až tisíců vysokonapěťových impulsů za minutu a ze svého vysokonapěťového výstupu jej poslat k zapalovací svíčce, aby bylo zaručeno spolehlivé zapalování.

Ochrana před horkem a vlhkem

Konstrukce zapalovací cívky a použité materiály musí přitom odolávat horku a vlhkosti v motorovém prostoru a spolehlivě fungovat dokonce i při proměnlivých povětrnostních vlivech. Výpary oleje a benzínu nesmí nijak ublížit krytu cívky – protože jeho poškození by zase negativně ovlivnilo funkci.

Přesnost rozměrů a odolnost proti zkratu

K nejdůležitějším vlastnostem zapalovací cívky patří vedle absolutní rozměrové přesnosti pro montáž předepsané automobilovým výrobcem mimo jiné zkratová a impulsní odolnost, dostatečně dimenzované chladicí plochy pro odvádění tepla i tepelná stabilita. Dále by zapalovací cívky měly vykazovat vysokou odolnost například proti stříkající a slané vodě.

Příbuzná témata

Technologie zapalovací cívky: NGK nabízí různé typy zapalovacích cívek pro různé automobily, od klasických zapalovacích cívek přes zapalovací cívky pro rozdělovač, blokové zapalovací cívky a zapalovací cívky na svíčku až po systém zapalovacích cívek.

Ovlivňující faktory při vývoji produktu: Použití nových technologií a legislativní požadavky bezprostředně ovlivňují vývoj nových produktů.