NTK Technologie lambda sond

Rozlišujeme tři různé typy lambda sond: Lambda sondy s oxidem  zirkoničitým, s oxidem titaničitým a širokopásmové lambda sondy. Každá z těchto technologií vykazuje speciální vlastnosti a proto také různé druhy použití.

Rozlišujeme tři různé typy lambda sond. Lambda sondy s oxidem zirkoničitým a s oxidem titaničitým se označují také jako skokové nebo "binární" lambda sondy, protože signál se sond přepíná mezi dvěma hodnotami.

Třetí skupinou jsou takzvané širokopásmové lambda sondy. Ty se označují také jako "lineární" lambda sondy, protože mohou měřit a indikovat plynule přechod mezi různými stavy složení směsi.

Příbuzná témata

Lambda sondy s oxidem zirkoničitým: Tato lambda sonda sestává z elektrolytu s pevným tělesem na bázi oxidu zirkoničitého.

Lambda sondy s oxidem titaničitým: Oxid titaničitý má speciální vlastnosti: Jeho elektrický odpor se mění proporcionálně s podílem kyslíku ve spalinách.

Širokopásmová lambda sonda: Takzvané širokopásmové sondy byly vyvinuty, aby bylo možné motor regulovat také v režimu „chudé“ a „bohaté" směsi.

Speciální sondy: Lambda sondy pro závodní sport, motocykly a pro motory s přímým vstřikem benzínu

Tekniwiki: Využijte know-how našich odborníků v platformě Tekniwikiu. Zde naleznete podrobné, multimediálně zpracované vědomosti, např. ve formě 3D-animací, videa a názorné obrázky.

Downloady

Downloady: V naší oblasti downloadu naleznete aktuální produktové katalogy, brožury a další informační materiály ke stažení.