Lambda sondy

Lambda sondy zajišťují, aby katalyzátor dokázal plnit svoji funkci. Garantují pro katalyzátor optimální provozní podmínky.

Při spalování paliva vznikají vedle neškodných látek jako voda, oxid uhličitý a dusík, také nebezpečné látky jako např. oxid uhelnatý, oxidy dusíku a uhlovodíky.

Již řadu let bojují politici a průmysl proti emisím škodlivých látek. Proto má každé vozidlo se zážehovým motorem od konce osmdesátých let regulovaný katalyzátor, který snižuje emise škodlivých látek.

Lambda sonda zajišťuje, aby mimo jiné dokázal tyto úkoly plnit. Garantuje tak pro katalyzátor optimální provozní podmínky.

Příbuzná témata

Požadavky: Lambda sondy musí odpovídat zcela určitým požadavkům, aby dokázaly úspěšně podporovat katalyzátor při jeho činnosti.

Technologie lambda sond: Lambda sondy existují pro skoro každý účel použití. Přitom ale vykazují určité technologie zcela specifické vlastnosti.

Prvovýbava: Všichni evropští výrobci automobilů používají produkty NGK a NTK již v rámci výroby svých vozidel.

Tekniwiki: Využijte know-how našich odborníků v platformě Tekniwikiu. Zde naleznete podrobné, multimediálně zpracované vědomosti, např. ve formě 3D-animací, videa a názorné obrázky.

Downloady

Downloady: V naší oblasti downloadu naleznete aktuální produktové katalogy, brožury a další informační materiály ke stažení.